- بوئین‌ امروز - http://boinemrooz.ir -

گزارش تصویری از نمایش تئاتر خیابانی در بوئین زهرا

 

عکس: محمدرضا خدابنده