عضو سابق کنگره آمریکا گفت باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا مسلمان است، به همین دلیل از اسرائیل تنفر دارد.رفتار او نسبت به اسرائیل این موضوع را نشان می دهد و بسیاری از اعضای کنگره نیز بر این باورند.

وی در صفحه توییتر خود نوشت: «درهفته گذشته برای همه یک سوال پیش آمد، چرا اوباما از اسرائیل نفرت دارد؟ پاسخ این سوال خیلی دشوار نیست. من فکر می کنم اوباما مسلمان است».

 عضو سابق کنگره آمریکا: باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا مسلمان است

جمعۀ گذشته، آمریکا به قطعنامه ای ضد شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های اشغالی رای ممتنع داد تا این قطعنامه با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع آمریکا تصویب شود.

این اقدام آمریکا واکنش های تند مقامات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در آمریکا را به دنبال داشت.